STICHTING POËTIKOS

 
 

 

REGLEMENT STADSGEDICHTENWEDSTRIJD 2012

 
 


Ter gelegenheid van de 8e Nationale Stadsdichtersdag in Lelystad organiseert de Stichting Poëtikos, organisator van de Nationale Stadsdichtersdag, in samenwerking met Uitgeverij Kontrast te Oosterbeek een Stadsgedichtenwedstrijd.

Het Stadsgedicht mag als onderwerp de eigen woonplaats hebben of een andere plaats in Nederland of België. Het kan over de stad of dorp zelf gaan of over een markant fenomeen, of over een al dan niet historische gebeurtenis die aan deze plaats verbonden is .

Prijzengeld

Een eerste prijs van € 500,00

Een tweede prijs van € 250,00

Een derde prijs van € 100,00

De prijswinnaars worden bekend gemaakt tijdens het avondprogramma van de 8e Nationale Stadsdichtersdag op zaterdag 8 september 2012 in het Agora Theater in Lelystad.

Taal waarin het ingezonden gedicht geschreven moet zijn:
De Nederlandse taal.
Lettertype van het ingezonden gedicht
Times New Roman 12 pts.
Maximale lengte gedicht
Maximaal 35 regels inclusief titel, witregels en eventuele toevoegingen.
Inzending gedicht:
Insturen per e-mail onder vermelding Stadsgedicht NSD2012, met bijvoeging van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de auteur.
De inzending(en) moet(en) vóór 15 augustus 2012 gestuurd worden naar
stadsgedichten2012@uitgeverijkontrast.nl onder vermelding van naam (en eventueel pseudoniem), adres en telefoonnummer. Als u binnen een week niets van ons hoort, hebben wij uw inzending niet ontvangen. Neemt u in dat geval contact met ons op.
Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 7,50 per gedicht. Er mogen maximaal 3 gedichten per auteur worden ingezonden. Bij de bevestiging van ontvangst van uw inzending wordt u geïnformeerd over de wijze van betaling. De deelnamekosten per ingezonden gedicht zijn inclusief toegang voor 1 persoon tot het avondprogramma in het Agora Theater in Lelystad op 8 september 2012. Aanvang: 20.00 uur. U dient dan wel vóór 22 augustus 2012 per e-mail aan mail@denationalestadsdichtersdag.nl onder vermelding van uw auteursnaam en titel van het ingezonden gedicht aan te geven dat u het avondprogramma wilt bijwonen.
Sluitingsdatum
15 augustus 2012.
Jury
De jury bestaat uit:
Peter van Beurden, voormalige Stadsdichter van Lelystad.
Job Degenaar
(juryvoorzitter), dichter en bestuurslid van PEN Nederland.
Marian van Gog, schrijfster en voormalige Stadsdichter van Lelystad.
Floor Koedam, dichter en voormalig directeur basisonderwijs, lid van de Lelystadse dichterskring De Dijkdichters.
Het ingezonden werk wordt de jury zonder vermelding van de dichtersnaam toegestuurd.

 Aanvullende regels
- Het ingezonden gedicht mag op generlei wijze vóór 1 september 2012 gepubliceerd zijn. Indien
blijkt dat dit wel zo is wordt het gedicht uitgesloten van deelname aan de wedstrijd, er volgt geen restitutie.
-Uitgesloten van deelname zijn juryleden, leden van de organisatie en de officieel door B&W benoemde Stadsdichters.
- over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met de Stichting Poëtikos , de jury of de uitgever.
- over auteursrechten. De auteur blijft volledig in het bezit van de auteursrechten van het ingezonden en/of geplaatste werk. Dit zal door middel van het copyrightteken worden aangegeven. Door deelname aan de wedstrijd geeft de auteur uitsluitend en eenmalig de licentie voor de publicatie die naar aanleiding van de wedstrijd ontstaat. De winnende gedichten en een nader door de jury te bepalen aantal gedichten mogen in het kader van de wedstrijdpublicatie op de website van de Stichting Poëtikos en/of Uitgeverij Kontrast worden geplaatst en tevens gebruikt worden voor de promotie van de publicatie. Verdere publicatie van het ingezonden en/of geplaatste werk staat de auteur geheel vrij.
- door deelname aan de wedstrijd verklaart de inzender de volledige auteursrechten over het ingezonden werk te hebben en vrijwaart de Stichting Poëtikos en de uitgever voor claims van derden.

Intentie
De intentie is om de beste 250 gedichten te publiceren in een bijzondere gedichtenbundel, uit te geven door Uitgeverij Kontrast in Oosterbeek. Alle deelnemers hebben het recht om een of meerdere exemplaren van deze bundel tegen 50% korting op de verkoopprijs aan te schaffen mits men het gewenste aantal uiterlijk voor de door de uitgever bekend te maken datum heeft besteld. Gelijktijdig met de uitslag van de wedstrijd zal de uitgever de deelnemers hierover nader informeren. De bundel zal in november 2012 op een door de uitgever te bepalen datum en locatie gepresenteerd worden. De uitgever heeft het recht om bij onvoldoende deelname de uitgave van de bundel te annuleren.